PCI Flislim Steinfix, 25 kg

Flislim
 • For skifer og kantstein
 • Avretting og legging i samme prosess
 • Kun for bruk på gulv
kr 671,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 671,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787160

  PCI Steinfix er en tykklagsmørtel spesielt godt egnet for legging av skifer og kantstein på gulv.


  • Plastisk flislim som helles ut og fordeles med grov tannsparkel.
  • Sigefritt nok til å kunne brukes på gulv med fall som på våtrom og balkonger.
  • Arbeidsbesparende siden avretting av underlag og legging av fliser foregår i samme prosess.
  • Hurtig herding (normal herdetid ved lave temperaturer).
  • Vanntett.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Gulv

  • Til legging av fliser, våtpressede klinkerfliser og tilstrekkelig tykke, ugjennomskinlige naturstein.
  • Spesielt egnet for arbeid med med profilerte baksider og ujevne underlag.
  • Boligarealer, terrasser, i haller, industribygninger, butikk- og utstillingslokaler, samt i offentlige lokaler.
  • Ikke egnet til naturstein og fliser som er følsomme for fargegjennomslag.
  • For limlagtykkelser fra 5 - 20 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Steinfix
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 45 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 4 timer. Fullt belastbar etter ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • PCI Steinfix kan kun brukes på gulv.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-steinfix.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-steinfix.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger