PCI Flislim Nanolight® White, 15 kg

Flislim
 • Universallim for keramiske fliser
 • Nanoteknologi
 • Plastisk og smidig
 • Rask herdetid
kr 934,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 934,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 15 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787186

  PCI Nanolight® White er et hvitt fleksibelt universallim til de fleste underlag og de fleste keramiske belegninger. Spesielt velegnet til legging av glassmosaikk.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Farge: Hvit.
  • Høy rekkeevne grunnet bruk av spesielle additiver og enestående fyllstoffkombinasjon basert på nanoteknologi.
  • Plastisk og smidig lim som lett kan påføres med egnet tannsparkel eller murerskje.
  • Herder med minimum av spenning: limlaget kan påføres i en tykkelse på opptil 10 mm.
  • Hurtig herding, likevel ca. 90 minutters bearbeidingstid og lang åpentid.
  • Høy stabilitet.
  • Enkel og effektiv bearbeiding.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til de fleste underlag og de fleste keramiske belegninger.
  • Spesielt tilpasset for legging av glassmosaikk og glassfliser i blant annet svømmehaller, spa og velværeområder.
  • For legging av fliser og plater på PCI Polysilent trinnlydsdempere og isolasjonsplater, samt PCI Pecilastic isolasjons- og tetningsbaner.
  • Til utbedring og utjevning av ujevne vegg- og gulvflater før legging av fliser og plater.
  • Kan brukes sammen med PCI smøre- og våtromsmembraner.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Nanolight®
  Leverandørens fargenavn:
  Hvit
  Emballasje:
  15 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  15

  Kilo pr. stk:

  15,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 90 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 5 - 8 timer. Fullt belastbar etter ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, helt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Underlaget må være plant og vinkelrett.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Påføringsklar PCI Nanolight White skal ikke fortynnes med vann eller tørt pulver.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Til legging av naturstein anbefaler vi produkter fra PCI Carra-serien.
  • Glassfliser med et reaksjonsharpiksbelegg på leggesiden skal kun legges med PCI Nanolight White hvis belegget er alkalisk bestandig.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-nanolight-white.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-nanolight-white.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger