PCI Flislim Nanolight®, 15 kg

Flislim
 • Universallim for keramiske fliser
 • Nanoteknologi
 • Plastisk og smidig
 • Rask herdetid
kr 650,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 650,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 15 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787174

  PCI Nanolight® er et høyfleksibelt lettvekt universallim til de fleste underlag og de fleste keramiske belegninger.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Høy rekkeevne grunnet bruk av spesielle additiver og enestående fyllstoffkombinasjon basert på nanoteknologi.
  • Plastisk og smidig lim som lett kan påføres med egnet tannsparkel eller murerskje.
  • Sigefritt lim som gjør arbeidet lettere.
  • Støvredusert formulering gir mindre støvutvikling ved åpning og tømming av sekken samt ved blanding.
  • Herder med minimum av spenning: limlaget kan påføres i en tykkelse på opptil 10 mm.
  • Hurtig herding, likevel ca. 90 minutters bearbeidingstid og lang åpentid.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til de fleste underlag og de fleste keramiske belegninger.
  • Til reparasjon av murverk, sementpuss og sementgulv samt til avretting av ujevne vegg- og gulvflater før legging/oppsetting av fliser og plater.
  • Flislegging på eksisterende vegg- og gulvfliser (”flis på flis”).
  • Til legging av fliser på bærende elementer av hardskum, på isolasjonsplater, lydisolasjonsplater og membransjikt.
  • Til legging av fliser og plater på komposittmembraner.
  • Kan brukes sammen med PCI smøre- og våtromsmembraner.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Nanolight®
  Emballasje:
  15 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  15

  Kilo pr. stk:

  15,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 90 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 8 timer. Fullt belastbar etter ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, helt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Underlaget må være plant og vinkelrett. Pussunderlag må være tilstrekkelig herdet for legging av keramikk og det må være egnet for tiltenkt bruksområde.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
  • Ved montering av veggfliser på gamle flislag uten våtbelastning innendørs skal kontaktlaget være herdet før oppstart.
  • Til legging av naturstein anbefaler vi produkter fra PCI Carra-serien.
  • Underlag av betongelementer eller plasstøpt betong skal være minst 3 måneder gamle.
  • Ved legging av fliser skal de konstruksjonsmessige kravene følges.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Ved bruk av PCI Nanolight i svømmebasseng må fylling av vann først foretas etter 7 dager.
  • Rengjør svømmebassenget grundig og desinfiser hvis nødvendig før fylling. I begynnelsen skal klorinnholdet være høyere.
  • Ved legging på eksisterende keramikkbelegninger utendørs eller ved konstant våtbelastning påføres PCI Lastoflex i limet som heftbro.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-nanolight.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-nanolight.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger