PCI Flislim f/naturstein Carraflex®, 25 kg

Flislim
 • For naturstein
 • Hvitfarget
 • Idéell for hvit marmor
 • Svært god vedheft
kr 998,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 998,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787227

  PCI Carraflex® er et kunststofforbedret hvitfarget natursteinslim med svært god vedheft. Spesielt godt egnet for legging av naturstein og marmor.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Kunststofforbedret, gir en svært god vedheft også til ikke-sugende natursteinbelegninger som granitt eller kvartsitt.
  • Hvit farge, flislimet skinner ikke igjennom på hvit marmor.
  • Smidig og svært enkel bearbeiding.
  • Hurtig herding, gang- og fugbar allerede etter 6 timer.
  • Tåler konstant våtbelastning.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Gulv

  • Til legging av naturstein.
  • Spesielt velegnet for legging av hvit marmor og juramarmor i tynt limlag.
  • Legging på tradisjonell påstøp, slipte gipsbaserte gulv, puss, betong og betongelementer.
  • Flislegging på eksisterende gulvfliser (”flis på flis”).
  • Til legging på underlag med gulvvarme.
  • Til boligarealer og forretningslokaler, kjeller- og loftsrom, i entré, kjøkken, bad, på trapper og hussokler.
  • Til keramiske fliser, plater og mosaikk der det ønskes et hvitt, kunststofforbedret limunderlag.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Carraflex®
  Leverandørens fargenavn:
  Hvit
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 60 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 6 timer. Fullt belastbar etter ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være fast, rent og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Underlaget må være plant og vinkelrett.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Toleranseavvik over 10 mm må ikke rettes opp med PCI Carraflex.
  • Ved legging av marmor på sponplater brukes PCI Collastic.
  • Natursteinfliser må ikke punktlimes med PCI Carraflex.
  • Naturstein av marmor eller kalsitt må ikke syrevaskes.
  • Utendørs må det kun legges naturstein som er egnet til dette.
  • Til legging av natur- og kunststein som f.eks. Padang, Kashmir White, skifer, Serpentinit og Agglomarmor anbefales bruk av PCI Carraflott NT.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-carraflex.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-carraflex.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger