PCI PCI Flislim Flexmörtel® S2, 20 kg

Flislim
 • Høyfleksibel
 • Ekstrem klebeevne
 • Stabil
 • Frostsikker
kr 822,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 822,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787231

  PCI Flexmörtel® S2 er et fleksibelt universallim for alle kermaiske fliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Teknisk sett kan et påstøp flislegges uten problemer allerede 3 dager etter utlegging!
  • Oppfyller C2TE S2 iht. EN 12004 og overgår kravene i "direktivet for lim".
  • Stabil – tunge og store fliser synker ikke ned i limlaget.
  • Høyfleksibel – kompenserer for temperatursvingninger og spenninger i underlaget.
  • God heftfasthet – oppnår det dobbelte av det som kreves.
  • Svært lave utslipp.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Vannfast og temperaturbestandig – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til legging på kun 3 dager gammelt påstøp!
  • Spesielt til legging av store fliser på gulv med innstøpte varmeelementer.
  • Spesielt til legging av fliser og plater utendørs.
  • Til legging av keramiske fliser og plater, porselensmosaikk, teglsteinsfliser, klinker og porcellanato.
  • Til legging og oppsetting av svømmebasseng, på bassengkanter, i våtrom og kaldtlager.
  • Til legging på slipte gipsbaserte flytegulv.
  • Legging av betongelementer, gassbetong, tørrgulv, isolasjonsplater og gipspuss etc.
  • Til legging på støpeasfalt (kun innendørs).
  • Flislegging på eksisterende vegg- og gulvfliser (”flis på flis”).
  • Legging av fliser på PCI tetningsmembraner og PCI separasjonslag på rull.
  • Utbedring og utjevning av mindre ujevnheter på vegg- og gulvflater før legging av fliser og plater.
  • For limlagtykkelser fra 1 - 10 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Flexmörtel®
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 90 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 12 timer. Fullt belastbar etter ca. 3 dager

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være fast, rent, jevnt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Underlaget må være plant og loddrett. Pussunderlag må være tilstrekkelig herdet for legging av keramikk og det må være egnet for tiltenkt bruksområde.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Dersom det skal legges nye påstøp på sperrelag og isolering, bør dette gjøres så tidlig som mulig.
  • Ved legging av fliser og plater på gulv anbefaler vi en tannbredde på 10 mm egnet til mellomtykke lag.
  • Ved montering av veggfliser på gamle flislag uten våtbelastning innendørs skal kontaktlaget være herdet før oppstart.
  • Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Ved flislegging utendørs skal PCI Flexmörtel S2 brukes i flytende konsistens. Underlaget skal ha et fall på minst 1,5 %.
  • Fliser og heller >30x30 cm må baksmøres.
  • Til montering av flis- og plateformater >30x30 cm på vegg anbefales liming med PCI Flexmørtel S1.
  • Tunge storformatfliser og plater må festes mekanisk ved montering på takflater.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  pci-flexmortel.pdf

  Produktinformasjon 1:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-flexmortel-s2.pdf

  Produktinformasjon 2:

  produktdatablad---pci-flexmortel-s2.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger