PCI Flislim Flexmörtel® S1 Rapid, 5 kg

Flislim
 • Universallim for keramiske fliser
 • Hurtigherdende
 • Frostsikker
kr 279,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 279,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 5 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787230

  PCI Flexmörtel® S1 Rapid er et fleksibelt og hurtigherdende flislim til alle keramiske belegg.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Universallim med meget rask herdetid – idéell ved arbeid under tidspress.
  • Fleksibel – jevner ut spenninger i underlaget som skyldes temperatursvingninger og svinn.
  • Effektiv krystallinsk vannbinding.
  • Svært lave utslipp.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Vannfast og temperaturbestandig – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Til fleksibel liming av fliser og naturstein.
  • Til flislegging på sementavrettingslag med en restfuktighet <4% CM.
  • Til legging av keramiske belegg på alle PCI komposittetninger.
  • Til legging på avrettingslag med innstøpte varmeelementer.
  • Til legging av fliser i svømmebasseng, på bassengkanter, i våtrom og kaldtlager.
  • Til legging på støpeasfalt (kun innendørs).
  • Flislegging av alle sement- og gipsbaserte underlag, glass- og porselensmosaikk, fastsittende PVC-belegg og gamle keramiske belegg.
  • Til legging av plater av polyuretanskum på kjellervegger i kontakt med grunnen.
  • På puss, betong, mur og vanntetning, til mineralfiberplater, til sagede og ekstruderte hardskumplater.
  • Reparasjon av mindre ujevnheter på vegg og gulv før legging av fliser og plater.
  • For limlagtykkelser fra 1 - 10 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Flexmörtel®
  Emballasje:
  5 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  5

  Kilo pr. stk:

  5,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 40 minutter
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 3 timer. Fullt belastbar etter ca. 1 dager

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, fast og tåle belastning. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Ved arbeid under tidspress eller på svært sugende sementbaserte og gipsholdige underlag primes det med PCI Gisogrund, fortynnet med vann i forholdet 1:1 før bruk. La primeren tørke.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Ved bruk av PCI Flexmörtel S1 Rapid kan varmekablene settes i vanlig drift 7 dager etter flislegging.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Til legging av storformatfliser og fliser utendørs (kantlengde >30 cm) anbefaler vi PCI Flexmörtel S2.
  • Til legging av fliser utendørs under tidspress og/eller i kjølig vær brukes PCI Flexmörtel S2 Rapid.
  • Ved flislegging utendørs skal underlaget ha et fall på minst 1,5 %.
  • Isolasjons- og lette bygningsplater blir vanligvis festet med punktliming som bidrar til at små ujevnheter i underlaget rettes ut.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-flexmortel-s1-rapid.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-flexmortel-s1-rapid.pdf

  Produktinformasjon 2:

  pci-flexmortel.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger