PCI PCI Flislim Flexmörtel® S1, 20 kg

Flislim
 • Universallim for keramiske fliser
 • Høy stabilitet
 • Lave utslipp
 • Frostsikker
kr 725,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 725,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 20 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7747613

  PCI Flexmörtel® S1 er et fleksibelt universallim for alle kermaiske fliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Universallim med mange bruksområder.
  • Fleksibel – jevner ut spenninger i underlaget som skyldes temperatursvingninger og svinn.
  • Høy stabilitet – tunge plater synker ikke.
  • Til lagtykkelser fra 1 til 10 mm.
  • Svært lave utslipp.
  • Lavt kromatinnhold.
  • Vanntett.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fleksibel legging av fliser og plater.
  • Til flislegging av påstøp med restfuktighet <4% CM.
  • Legging av fliser på PCI tetningsmembraner og PCI separasjonslag på rull.
  • Legging av keramiske fliser på påstøp med innstøpte varmeelementer.
  • Til legging av fliser i svømmebasseng, på bassengkanter, i våtrom og kaldtlager.
  • Til legging på støpeasfalt (kun innendørs).
  • Flislegging av alle sement- og gipsbaserte underlag, glass- og porselensmosaikk, fastsittende PVC-belegg og gamle keramiske belegg.
  • Til legging av plater av polyuretanskum på kjellervegger i kontakt med grunnen.
  • På puss, betong, mur og vanntetning, til mineralfiberplater, til sagede og ekstruderte hardskumplater.
  • Reparasjon av mindre ujevnheter på vegg og gulv før legging av fliser og plater.
  • For limlagtykkelser fra 1 - 10 mm.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Flexmörtel®
  Emballasje:
  20 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  20

  Kilo pr. stk:

  20,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Bearbeidingstid: ca. 3 timer
  • Herdetid: Gangbar og kan fuges etter ca. 12 timer. Fullt belastbar etter ca. 3 dager

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Underlaget skal være rent, tørt, helt og bæredyktig. Oljeflekker eller andre stoffer som reduserer vedheften må fjernes omhyggelig. Underlaget må være plant og loddrett. Pussunderlag må være tilstrekkelig herdet for legging av keramikk og det må være egnet for tiltenkt bruksområde.

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • Vannmengden kan reduseres for å unngå sig ved montering av storformatfliser og plater (>30x60 cm) på vegg.
  • Ved bruk av PCI Flexmörtel S1 kan varmekablene settes i vanlig drift 7 dager etter flislegging.
  • På sugende underlag forkortes åpentiden. Vi anbealer evt. priming av underlaget med PCI Gisogrund.
  • Ved flislegging utendørs skal underlaget ha et fall på minst 1,5 %.
  • Isolasjons- og lette bygningsplater blir vanligvis festet med punktliming som bidrar til at små ujevnheter i underlaget rettes ut.
  • Tunge storformatfliser og plater må festes mekanisk ved montering på takflater.
  • Stivnet flislim må hverken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
  • Verktøy og fliser rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  pci-flexmortel.pdf

  Produktinformasjon 1:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-flexmortel-s1.pdf

  Produktinformasjon 2:

  produktdatablad---pci-flexmortel-s1.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

  Vurderinger