PCI PCI Sementbasert universal fugemasse Nanofug® Premium, Sølvgrå 15 kg

Fugemasse
  • Sementbasert
  • Kort herdetid
  • Enkel rengjøring
  • Tilgjengelig i flere farger
kr 853,-
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 7787167

PCI Nanofug® Premium er en universal og fleksibel sementbasert fugemasse spesielt godt egnet til keramiske porcelanatofliser.


MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


• Unik bindemiddelkombinasjon basert på nanoteknologi for fugebredder med jevn overflate og høye visuelle krav.
• Lavt vannopptak.
• Svært enkel rengjøring – lett å vaske av, både etter påføring og i daglig bruk.
• Motstandsdyktighet mot syreholdige rengjøringsmidler.
• Beskyttelse mot bestemte muggsopper og mikroorganismer.
• Kort herdetid uten forringelse av fugene.
• Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
• Lavt kromatinnhold.
• Tilgjengelig i en rekke ulike farger.

Bruksområde:
• Innendørs og utendørs
• Vegg og gulv

• Fuging av fugebredder på 1 - 10 mm.
• Spesielt velegnet for keramiske porcelanatofliser, spaltfliser, porselensmosaikk, glassmosaikk og glassfliser.
• Også egnet for naturstein som er ufølsom for misfarging.
• I boliger, bad, dusjer, på balkonger, terrasser og på fasader.
• I offentlige og kommersielle lokaler som blir utsatt for sterk våtbelastning.
• Fuging av gulv med gulvvarme.
• Påstøp, betong, gipskartongplater, gipsgulv, tregulv, gulvplank og på steder med store temperatursvingninger.

Merke:
PCI
Serie:
Nanofug®
Leverandørens fargenavn:
Sølvgrå
Emballasje:
15 kg kraftpapirsekk
Spesifikasjoner
Vekt (kg):

15,3

Kilo pr. stk:

15,00

Varmegods:

Ja

Teknisk data:

• Fugebredde: 1 - 10 mm (fugebredder over 10 mm blandes med 25% finkornet sand)
• Bearbeidingstid: ca. 40 minutter
• Herdetid: ca. 24 timer

Se teknisk datablad for mer informasjon

Klargjøring av underlaget:

Så snart flisene er lagt, krafses fugene helt ned i flisens tykkelse og rengjøres.
La flislimet herde før fuging påbegynnes.

Tips og råd:

• Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
• Evt. fugeslør kan fjernes etter 2 - 3 dager med egnet rensemiddel.
• Ved fuging av sklisikre fliser eller gulvfliser med grov overflate skal fugeslør fjernes før herding.
• Evt. gulvvarme må være avslått under fuging og herding (minst 24 timer).
• På enkelte polerte fliser kan fargepigmenter sette seg i mikroporene som kan finnes i flisens overflate. Vi advarer derfor mot sterke fargekontraster mellom flis og fugemasse. I tvilstilfeller bør det foretas en prøvefuging.
• Ved bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler skal fliser og fuger forvannes grundig og deretter vaskes godt med vann for å unngå skade på fugene.
• Før fuging skal kant- og dilatasjonsfuger sikres med isopor eller skumprofiler.
• Det anbefales å bruke fugemasse med samme produksjonsnummer for hele prosjektet for å unngå avvik fra den originale fargen.
• Stivnet fugemasse må verken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
• Ved hyppig, intens bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler og/eller lang virketid kan fugene skades.
• Ikke bruk tørrklut til rensing, dette kan medføre misfarging pga. fugemasse som er blitt gnidd inn i den fuktige fugen.
• Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

Opprinnelseland:

Tyskland

Produktinformasjon:

hms-sikkerhetsdatablad---pci-nanofug-premium.pdf

Produktinformasjon 1:

produktdatablad---pci-nanofug-premium.pdf

Produktinformasjon 2:

pci-fugeprogram.pdf

Levering

Lagerført på nettlager
Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

Fareidentifikasjon

Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

FARE
• Gir alvorlig øyeskade
• Irriterer huden
• Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp umiddelbart.
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vurderinger