PCI Sementbasert fleksibel fugemasse Megafug® FT, Sementgrå 25 kg

Fugemasse
 • Sementbasert
 • Kort herdetid
 • Elastisk og heftfast
 • Høy kjemisk bestandighet
kr 729,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 729,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 25 kilo
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7787220

  PCI Megafug® FT er en fleksibel sementbasert fugemasse spesielt godt egnet til keramiske belegninger på bevegelige underlag.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • Smidig fugemasse som er enkel å bearbeide.
  • Kort herdetid uten sprekkdannelse.
  • Elastisk og heftfast som en tradisjonell sementbasert fugemasse.
  • Høy motstandsdyktighet mot alle vanlige rengjøringsmidler som brukes i husholdning og industri, samt kortvarig belastning med fortynnede syrer.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
  • Høy motstandsdyktighet mot veisalt.
  • PCI Megafug FT inngår i PCI Våtromssystem.

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fuging av fugebredder på 3 - 15 mm.
  • Fuging av alle keramiske belegninger på bevegelige underlag.
  • Til fuging av vegg- og gulvbelegninger av våtpressede klinkerfliser, tegl og naturstein.
  • I boliger, bad, dusjer, på balkonger, terrasser og på fasader.
  • I offentlige og kommersielle lokaler som blir utsatt for sterk våtbelastning.
  • Trafikale konstruksjoner som f.eks. underganger og jernbaneområder.
  • Fleksibel fuging av belegninger på oppvarmede overflater.
  • Betongelementer, gipsplater, gipsbelegninger, tregulv og trefiberplater og på steder med store temperatursvingninger.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Megafug®
  Leverandørens fargenavn:
  Sementgrå
  Emballasje:
  25 kg kraftpapirsekk
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  25

  Kilo pr. stk:

  25,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Fugebredde: 3 - 15 mm
  • Bearbeidingstid: ca. 25 minutter
  • Herdetid: ca. 24 timer

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Så snart flisene er lagt, krafses fugene jevnt til ca. halve fugedybden.
  La flislimet herde og fukt med vann før fuging påbegynnes.

  Tips og råd:

  • Fuger mellom hele flater ved innredningselementer og rørgjennomføringer fuges med PCI Silcoferm S silikonfugemasse i matchende farge.
  • Det anbefales ikke å bruke fargen antrasitt utendørs da det kan forekomme misfarging av fugen.
  • Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-megafug-ft.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-megafug-ft.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeskade
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Søk legehjelp umiddelbart.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger