Litokol LITOKOL Epoxybasert fugemasse Starlike® Evo, Verde Pino 2,5 kg

Fugemasse
  • Universalprodukt med flere bruksområder: LIMING / FUGING / DEKORPUSS
  • Tåler store påkjenninger
  • Enkel rengjøring
  • UV-resistent
  • Vanntett
kr 719,-
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 1220003066

Starlike® EVO er en patentert epoxybasert to-komponent fugemasse for fuging av keramiske fliser og mosaikk med fugebredde 1 - 15 mm.
Starlike® er meget slitesterk, og i motsetning til mange konvensjonelle fugemasser, både vanntett og ekstremt fargebestandig. I tillegg er fugemassen utrolig lett å rengjøre!

Glam Collection er tilgjengelig i 15 ulike basefarger (spennende og friske fargetoner), men kan også tilsettes glans/glitter for spennende variasjon. Glitter medfølger ikke, men selges separat:
• Litokol Starlike® Galaxy (artikkelnr: 1220000130)
• Litokol Starlike® Spotlight (artikkelnr: 1220000133)
• Litokol Starlike® Gold (artikkelnr: 1220000136)

Bruksområde:
Starlike® EVO er faktisk det eneste produktet på markedet med tre ulike bruksområder.

FUGING - Meget anvendelig fugemasse som er velegnet for fuging av blant annet keramiske fliser, mosaikk, porselen, glass og naturstein...både inne og ute.
LIMING - Til bruk som flislim anbefaler vi på det sterkeste å benytte samme farge på limet som fugefargen.
DEKORPUSS - Ypperlig alternativ til mikrosement på eksisterende veggfliser. Den vanntette overflaten gir en varig og holdbar overflate i et stort utvalg farger. Ved bruk som dekorpuss kreves tilsetningsstoffet Starlike® Decor.

Merke:
Litokol
Serie:
Starlike® Glam Collection
Leverandørens fargenavn:
Verde Pino
Emballasje:
2,5 kg plastspann
Spesifikasjoner
Vekt (kg):

2,5

Teknisk data:

• Fugebredde: 1 - 10 mm
• Bearbeidingstid: ca. 60 minutter
• Herdetid: ca. 24 timer (gangbar) / ca. 5 dager (vann- /kjemikaliebelastbar)

Se teknisk datablad for mer informasjon

Opprinnelseland:

Italia

Produktinformasjon:

hms-sikkerhetsdatablad---starlike-evo-komponent-a.pdf

Produktinformasjon 1:

produktdatablad---starlike-evo-komponent-a.pdf

Levering

Bestillingsvare: Normalt ca. 3 uker leveringstid

Fareidentifikasjon

Faresymbol Helsefare

FARE
• Irriterer huden
• Gir alvorlig øyeirritasjon
• Kan utløse en allergisk hudreaksjon
• Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Vurderinger