PCI Epoxybasert fugemasse Durapox® Premium, Sølvgrå 5 kg

Fugemasse
 • Epoxybasert
 • Luktsvak
 • Kjemikaliebestandig
 • Svært slitesterk
kr 1 955,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 1 955,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 5 kilo
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7747673

  PCI Durapox® Premium er en reaksjonsharpiksfugemasse til legging og fuging av kjemikaliebelastede fliser.


  MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


  • To-komponent fugemasse bestående av basiskomponent og herdekomponent.
  • Svært smidige fugeegenskaper (som sementbasert fugemørtel).
  • Enkel rengjøring (som sementbasert fugemørtel).
  • Unngå restslør/fugeslør med bruk av .
  • Luktsvak, ingen lukt ved bearbeidingen.
  • Kjemikaliebestandig, motstandsdyktig mot mange syrer og mot alkalier, fett og olje.
  • Vanntett og bremser vanndamp.
  • Svært slitesterk.
  • Tåler kortvarige temperatursjokk som ved belastning av dampstråler.
  • Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
  • Testet i henhold til DIN EN 12004: PCI Durapox Premium tilsvarer R2T.
  • Fargesterk og homogen fugeoverflate.
  • Tilgjengelig i en rekke ulike farger.

  OBS! Husk rensemiddel PCI Durapox Finish!

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Spesielt til overflater der utseendet er svært viktig, f.eks. fliser, mosaikk, blanding av porselen og steintøy osv.
  • Til kjemisk bestandig og vanntett legging og fuging av vegg- og gulvbelegg.
  • Til keramiske belegg i miljøer med større kjemisk belastning som helseinstitusjoner, laboratorier, industrikjøkken, mekanisk industri etc..
  • Legging og fuging i basseng, svømmehaller, termalbad, saltvannsbasseng og bad på sykehus, samt i dusjanlegg og velværeområder.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Durapox®
  Leverandørens fargenavn:
  Sølvgrå
  Emballasje:
  5 kg plastspann
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  5,2

  Kilo pr. stk:

  5,00

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  • Fugebredde: 1 - 20 mm
  • Bearbeidingstid: ca. 45 minutter
  • Herdetid: ca. 16 timer (gangbar) / ca. 3 - 7 dager (vann- /kjemikaliebelastbar)

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Klargjøring av underlaget:

  Flislegging
  Underlaget må være rent, tørt, bærende og jevnt. Rester av forskalingsolje, forskalingsvoks og kjemikalier, gamle belegg og midler som hindrer fordampning, fjernes helt. Sementgulv må ikke ha en restfuktighet på mer enn 4 %. Må ikke brukes ved fuktighet som stiger opp fra underlaget.

  Fuging
  Fugene må være rene, tørre, fett- og støvfrie. Etter legging må fugene skrapes jevnt og rengjøres grundig. La flislimet herde før fuging påbegynnes.

  Tips og råd:

  • Kun til profesjonelt bruk
  • Bruk egnet verneutstyr under arbeidet.
  • Fugekamrene må være renset for flislim for å sikre en riktig og flekkfri fuging for mosaikkbelegg.
  • PCI Durapox Premium er ingen erstatning for PCI membransystemer.
  • Foreta en omhyggelig kontroll av sluttrengjøringen av fugeslør, da det ellers er en risiko for forurensning av belegget.
  • PCI Durapox Premium må ikke tynnes med vann, alkohol eller andre væsker.
  • Før fuging foreta utsparing av kant- og bevegelsesfuger.
  • Fuger mellom keramikk, puss, betong, monteringsdeler og rørgjennomføringer samt hjørne- og overgangsfuger må lukkes elastisk.
  • PCI Durapox Premium inneholder pigmenter. Ved fuging av uglaserte og sklisikre fliser må det foretas en testfuging (pigmentflekker).
  • Ved for tidlig bruk av syreholdige rengjøringsmidler kan det oppstå hvitfarging.
  • Ved etterfuging er det påkrevd en fugedybde på minst 3 mm.
  • Bruk så lite vaskevann som mulig til rengjøring. Vaskevannet må ikke tømmes i avløpet.
  • Fyll vaskevannet i fat, og sett det vekk. Den fjernede og herdede epoksyharpiksen kan deretter avhendes som byggeavfall.
  • Rengjør alt verktøy med vann umiddelbart etter bruk. Unngå sprut, og bruk vernehansker. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

  Sikkerhetsopplysninger:

  • Kun til profesjonell bruk!

  For utfyllende informasjon se HMS-Sikkerhetsdatablad.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-durapox-premium-part-ab.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---pci-durapox-premium-part-ab.pdf

  Produktinformasjon 2:

  pci-fugeprogram.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Unngå utslipp til miljøet.
  Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  VED HUDKONTAKT (eller håret): Vask med mye såpe og vann.
  Ved hudirritasjon eller utslett: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger