Avtale Agrol/Agrikjøp

Vi har rabattavtale med alle som er medlem av Agrol/Agrikjøp.

Alle medlemmer får rabatt på flis. Rabatten gjelder ikke kampanjevarer som allerede er nedsatt, skifer fra Norske Minera, Ulfven og Fast lavprisprodukter.

For å benytte deg av avtalen må du henvende deg til en av våre utikker og fremvise ditt Agricard eller Agrolkort.

Ønskerdu å bli medlem? Agrol-avtalen kan benyttes ved å melde seg inn i følgende organisasjoner:

  • Felleskjøpet Agri
  • Norges Bondelag
  • Norges Bygdekvinnelag
  • Norges Bygdeungdom
  • Et av skogeierandelslagene i Norsk Skogeierforbund
  • Agrols fordeler gjelder også ansatt i bedrifter tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper.