Rabattavtale med Agrol

Er du Agrol-bruker får du rabatt hos Flisekompaniet. For å benytte deg av avtalen må du henvende deg til en av våre butikker og fremvise ditt Agricard eller Agrol-bevis.

Agrol-rabatten gjelder for deg som er medlem i en av disse organisasjoner:

  • Felleskjøpet Agri
  • Norges Bondelag
  • Norges Bygdekvinnelag
  • Norges Bygdeungdom
  • Et av skogeierandelslagene i Norsk Skogeierforbund
  • Agrols fordeler gjelder også ansatte i bedrifter tilknyttet Norsk Landbrukssamvirke og deres datterselskaper.

Se agrol.no for mer informasjon om denne rabattavtalen.

Rabattavtale med Agrikjøp

Er du en berettiget Agrikjøp brukerbedrift får din bedrift også rabatter hos Flisekompaniet. Se agrikjop.no for mer informasjon om denne innkjøpsavtalen.