Fila Stop Dirt, Flekkbeskytter (impregnering) 500 ml

kr 799,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 799,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.5 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7373372

  Fila Stop Dirt er en impregnering for strukturert og naturlig porcellanato. Danner en kjemisk forbindelse med overflaten og besørger en mer vannavstøtende overflate som beskytter mot flekkdannelser og forenkler rengjøringen.


  • Kan benyttes både innendørs og utendørs
  • Begrenser vannansamling på gulv
  • Endrer ikke overflatens sklisikkerhet
  • Forenkler rengjøringen
  • Danner en kjemisk forbindelse med underlaget uten overflatehinne
  • Gulner ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråling

  For bruk på overflater som:
  • Porcellanato med struktur
  • Naturlig porcellanato

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Forhindrer skitt fra høyt trafikkerte områder ikke fester seg så lett til overflaten
  • Barrierebeskytter underlaget mot vann- og oljeflekker

  Produktegenskaper:
  Utseende: Klar, fargeløs væske
  Lukt: Hydrokarbonløsemiddel
  Tetthet: 0,887 kg/l
  Flammepunkt: > 40°C
  Merke:
  Fila
  Serie:
  Stop Dirt
  Emballasje:
  0,5 liter plastkanne
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,5

  Liter pr. stk:

  0,50

  Teknisk data:

  • Veiledende dekkevne (forbruk pr. liter)
  Porcellanato med struktur: 30 - 40 m²

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-stop-dirt.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-stop-dirt.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol BrannfareFaresymbol Kronisk helseFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Brannfarlig væske og damp
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Hold beholderen tett lukket.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger