Fila FILA Stone Plus, Flekkbeskytter (impregnering) 1L

 • Løsemiddelbasert impregnering
 • Beskyttelse mot vann- og oljeholdige flekker og skitt
 • Meget høy dekkevne
kr 1 177,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 1 177,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 1 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7313743

  Fila Stone Plus er en løsemiddelbasert impregnering og farveforsterker som beskytter mot både vann- og oljebasert forurensing. Benyttes på både polert og upolert naturstein for beskyttelse mot både vann- og oljebasert forurensing. Fremhever steinens naturlige fargespill. Kan benyttes både innendørs og utendørs.


  • Løsemiddelbasert
  • Til både innendørs- og utendørs bruk
  • Gir en fargetoningseffekt på alle finisher
  • Gulner ikke, danner ikke overflatehinne, motstandsdyktig mot UV-stråler og gir langvarig beskyttelse
  • Trenger dypt inn i overflaten, og beskytter mot vann- og oljeholdige flekker og skitt
  • Meget høy dekkevne
  • Sertifisert “Egnet for kontakt med næringsmidler”

  For bruk på overflater som:
  • Naturstein og agglomerat
  • Marmor og granitt

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Oppfriskende impregnering/flekkbeskyttelse
  • Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt
  • Beskyttelse mot vann- og oljeholdige flekker og skitt
  • Idéelt for bruk på vinduskarmer, kjøkkenbenker, dekorasjoner og ornamenter
  • Fjerning av mindre skraper i granitt

  Produktegenskaper:
  Utseende: Klar, fargeløs væske
  Lukt: Løsemiddel
  Tetthet: 0,874 kg/l
  Flammepunkt: 40°C
  Merke:
  Fila
  Serie:
  Stone Plus
  Leverandørens fargenavn:
  Stone Plus 1L
  Emballasje:
  1 liter plastkanne
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  1

  Liter pr. stk:

  1,00

  Teknisk data:

  • Veiledende dekkevne (forbruk pr. liter)
  Polert naturstein: 30/50 m²
  Upolert naturstein: 15/25 m²

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-stone-plus.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-stone-plus.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol BrannfareFaresymbol Kronisk helseFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Brannfarlig væske og damp
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Hold beholderen tett lukket.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger