PCI PCI Rensemiddel Durapox® Finish Konsentrat (750 g)

 • Bruksklar
 • Hindrer restslør
kr 836,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 836,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.75 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7747682

  PCI Durapox® Finish (konsentrat) er et effektivt spesialvaskemiddel for epoksyharpiksbasert fugemørtel.


  • Hindrer restslør ved fuging med epoksyharpiks.
  • Klar til bruk, kan brukes umiddelbart.
  • Lett å tilberede, i sprayflaske eller pulver.

  Leveringsform:
  • Flytende – i en sprayflaske for direkte ufortynnet påføring på belegget.
  • Konsentrat (pulver) – blandes direkte i vaskevannet (blandingsforhold 1:100).

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • For enkel vask av epoksyharpiksbasert fugemørtel uten restslør.
  • Egnet for glassfliser, keramiske fliser og mosaikk.

  Merke:
  PCI
  Serie:
  Durapox®
  Leverandørens fargenavn:
  Finish Konsentrat (750 g)
  Emballasje:
  0,75 kg plastspann
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,77

  Liter pr. stk:

  0,75

  Varmegods:

  Ja

  Teknisk data:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Tips og råd:

  • PCI Durapox Finish skal ikke brukes i forbindelse med naturstein. Dette kan føre til misfarging på overflaten.
  • Rengjør alt verktøy med vann etter bruk.
  • Beholdere med PCI Durapox Finish som er åpnet, må beskyttes mot fuktighet ved at de lukkes godt.

  Sikkerhetsopplysninger:

  • Kun til profesjonell bruk!

  For utfyllende informasjon se HMS-Sikkerhetsdatablad.

  Opprinnelseland:

  Tyskland

  Produktinformasjon:

  produktdatablad---pci-durapox-finish.pdf

  Produktinformasjon 1:

  pci-fugeprogram.pdf

  Produktinformasjon 2:

  hms-sikkerhetsdatablad---pci-durapox-finish-konsentrat.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  Fare FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene

  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  Oppbevares innelåst.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger