Fila SR/95, Flekkfjerner 75 ml

 • Effektiv fjerning av kaffe, vin og andre fargede organiske flekker
 • Fungerer der vanlige rengjøringsmidler må gi tapt
 • Ideell for bruk på både keramiske overflater og naturstein
kr 229,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 229,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.075 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7531476

  Fila SR/95 er en tyktflytende flekkfjerner spesielt utviklet for fjerning av fargede organiske flekker (vin, kaffe, saft, ketchup, osv.) fra overflater av naturstein (som marmor) hvor normal rengjøring ikke er tilstrekkelig. Fila SR/95 kan trygt benyttes også på polert naturstein og på svakt sugende keramiske overflater som porcellanato og enkeltbrente (monocottura) fliser med struktur eller ru overflate.


  • Effektiv flekkfjerning hvor normale rengjøringsmidler ikke er tilstrekkelig
  • Spesielt egnet for å fjerne flekker på overflater i naturstein (marmor, travertin, agglomerat etc.)
  • Kan brukes på polert naturstein
  • Idéell på keramiske overflater med lavt vannoppsug

  For bruk på overflater som:
  • Porcellanato og glasert keramikk
  • Naturstein, agglomerat og marmor
  • Sement

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fjerning av «vanskelige» fargede organiske flekker som vin, kaffe, brus, te osv.

  Produktegenskaper:
  Utseende: Tyktflytende, gulaktig væske
  Lukt: Sterk
  Tetthet: 1,10 kg/l
  pH: 13,0
  Merke:
  Fila
  Serie:
  SR/95
  Emballasje:
  75 ml plastflaske
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,08

  Liter pr. stk:

  0,08

  Teknisk data:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-sr95.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-sr95.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Miljøfare

  FARE
  • Kan være etsende for metaller
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Meget giftig for liv i vann
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
  • Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass

  • Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor)

  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger