Fila FILA Solv, Voksfjerner 1L

 • Universalprodukt
 • Meget effektivt på voks, fett, stearin, tjære og limrester
 • Ideell for bruk på både keramiske overflater og naturstein
kr 593,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 593,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 1 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7531345

  Fila Solv er en effektiv voksfjerner for grundig fjerning av løsemiddelbasert voks fra tre- og flisgulv.


  • Avaromatisert løsemiddel: Utvikler ikke vond lukt
  • Ett produkt som kan brukes på mange måter
  • Veldig enkelt å bruke
  • Alltid effektivt

  For bruk på overflater som:
  • Porcellanato og glasert keramikk
  • Naturstein og agglomerat
  • Terracotta og klinker
  • Tre

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fjerning av løsemiddelholdige voksbehandlinger fra gulv i terrakotta, marmor og tre
  • Fjerner fett fra gulv behandlet med rå linolje
  • Jevner ut gulv som har blitt matte eller stripete fra overdreven eller feil påføring av pastavoks
  • Fjerning av impregneringsrester fra porcellanato, marmor og granitt
  • Fjerning av flekker fra stearin, klistremerkelim og tjære

  Produktegenskaper:
  Utseende: Klar væske
  Lukt: Svakt løsemiddel
  Tetthet: 0,780 kg/l
  Flammepunkt: 40°C
  Merke:
  Fila
  Serie:
  Solv
  Leverandørens fargenavn:
  Solv 1L
  Emballasje:
  1 liter stålkanne
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  1

  Liter pr. stk:

  1,00

  Teknisk data:

  Veiledende dekkevne og fortynning (pr. liter)
  • Voksfjerning: 5 m²

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-solv.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-solv.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Kronisk helsefareFaresymbol HelsefareFaresymbol Brannfare

  FARE
  • Brannfarlig væske og damp
  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Hold beholderen tett lukket.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Vurderinger