Fila No Spot, Flekkfjerner 250 ml (spray)

 • Effektiv fjerning av olje fett
 • Ideell for bruk på naturstein, sement, terracotta og brostein
 • Etterlater ingen spor på "ferske" flekker
 • Meget enkel i bruk - spray og børst vekk
 • Rask effekt
 • Spraydyse
kr 299,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 299,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.25 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7531423

  Fila NoSpot er en effektiv flekkfjerner på sprayboks for fjerning av olje- og fettflekker fra upolert naturstein, terracotta og klinker.


  • Praktisk fordeling med spraydyse
  • Veldig effektivt på utendørs terracotta som ikke er behandlet, eller som er behandlet med produkter som ikke skaper en beskyttelseshinne
  • Etterlater ikke spor hvis flekken er ny
  • Utmerket også på klinker, rød porcellanato og upolert naturstein
  • Rengjør der hvor vanlige flekkfjernere ikke kommer til
  • Garanterer høye ytelser også på ubehandlede overflater

  For bruk på overflater som:
  • Terracotta og klinker
  • Naturstein og agglomerat
  • Sement

  Bruksområde:
  • Innendørs og utendørs
  • Vegg og gulv

  • Fjerning av «vanskelige» fett- og oljeflekker

  Produktegenskaper:
  Utseende: Aerosol
  Lukt: Karakteristisk
  Kokepunkt: under 35°C
  Merke:
  Fila
  Serie:
  No Spot
  Emballasje:
  0,25 liter sprayboks
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,25

  Liter pr. stk:

  0,25

  Teknisk data:

  Se teknisk datablad for mer informasjon

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-no-spot.pdf

  Produktinformasjon 1:

  produktdatablad---fila-no-spot.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol HelsefareFaresymbol MiljøfareFaresymbol Brannfare

  FARE
  • Ekstremt brannfarlig aerosol
  • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden
  • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  • Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.
  Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

  Vurderinger