Fila FILA No Rust, Rustfjerner 75 ml

kr 265,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 265,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 0.075 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 1000007236

  Fila No Rust er et rensemiddel for effektiv fjerning av rustflekker på marmor, granitt, naturstein, agglomerater, porcellanato, keramikk, terrakotta og sement.

  Merke:
  Fila
  Serie:
  No Rust
  Leverandørens fargenavn:
  No Rust 75 ml
  Emballasje:
  75 ml plastflaske
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  0,08

  Liter pr. stk:

  0,08

  Opprinnelseland:

  Italia

  Produktinformasjon:

  hms-sikkerhetsdatablad---fila-no-rust.pdf

  Levering

  Bestillingsvare: Normalt 3 - 7 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 10 virkedager til Nord-Norge.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol Helsefare

  FARE
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • Irriterer huden

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Vask hendene grundig etter bruk.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  Vurderinger