Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
STON | HYDRE.Lacca 15, Bianco Crystal 1,5x1,5 Mosaikkflis
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse N/A / N/A
Slitasjestyrke Informasjon ikke tilgjengelig
Kjemisk bestandighet N/A
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi