Minera Skifer Oppdal Belegning Natur 50xFallende T:30-40mm Saget K

kr 2 390,- pr. m²
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 1270000053

NB! Ved kjøp av norsk skifer fra MINERA, vennligst ta kontakt med din nærmeste butikk.

Belegningsheller av skifer omtales ofte som «utendørsflis» og gir et solid, varig og levende uttrykk. Belegning har en rustikk overflate som er noe ruere og røffere enn flis, og som gir et trygt og tilnærmet sklisikkert underlag.
Skiferen har meget god bøystrekkfasthet og tåler stor mekanisk påkjenning. Man kan halvere tykkelsen i forhold til en god granitt, men likevel beholde tilsvarende styrke.

Bruksområde: Belegningsheller benyttes ofte som «utendørsflis» på utearealer som i hagen, terrasser, innkjørsler, gater og torg.

Skandinavisk skifer produseres oftest i standard bredder og varierende lengder (betegnes som fallende lengder) da det både gir en best mulig ivaretagelse av naturressursen, samt at det gir en vakker og «levende» flate.

Tykkelsesintervallet angir variasjonen i tykkelse mellom de ulike enhetene i denne sorteringen. Hver enkelt enhet er derimot stort sett jevn i tykkelsen, men små ujevnheter på baksiden kan forekomme. Ved legging av skifer med tykkelsesintervall utendørs er det spesielt viktig at det er gjort et godt grunnarbeid som tar hensyn til en god borttransportering av vann og fukt.

Felles for alle våre skifertyper er den karakteristiske, lett strukturerte overflaten som er et naturlig resultat av spalteprosessen. Den naturlige strukturen gjør skiferen mer sklisikker enn glattere materialer. Kravene til overflate avhenger av bruksområdet og omgivelsene der skiferen brukes.
Dette produktet har overflaten Oppdal Natur med svakt varierende gråtoner og overflatestruktur, med innslag av kvarts og lys glimmer. Overflaten er slitesterk, vedlikeholdsfri og tidløs.
Skiferen har iboende naturlige egenskaper som gir den et helt unikt uttrykk, som også kan foredles avhengig av hvor og hvordan skiferen skal brukes. Kantene kan gis ulikt uttrykk gjennom hugging, råhugging og saging.
Dette produktet har Saget kant, som gir en helt slett, vinkelrett og presis kant med en kantfarge som er noe lysere enn fargen på skiferens overflate.

Teknisk informasjon:
• Skiferprodukt: Belegningshelle
• Dimensjon BxL (mm): 500 x Fallende lengde
• Tykkelse: 30 - 40 mm
• Justert tykkelse: Nei
• Overflate: Natur
• Kant: Saget
• Brudd: Oppdal
• Farge: Lys grå med fargevariasjoner
• Frostsikker: Ja
• Sklisikkerhet: R13 (DIN 51130)
• Densitet: NS-EN 1936 (2,71 g/cm³)
• Vannabsorpsjon: NS-EN 13755 (0,2%)
• Slitasjemotstand: NS-EN 1457(A)
• Bøyestrekkfasthet: NS-EN 12372 (38,3 MPa)


Spesielle egenskaper:
• En klassiker med et unikt uttrykk. Et levende belegg.
• Frostsikker og tåler stor belastning.
• Motstandsdyktig mot syrer og salt.
• Kostnadseffektiv. Minimal tilpasning gir minimalt med svinn.
• Stabil tilgjengelighet ved utskifting og/eller utvidelser.
• Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp.
• Ekstremt lang levetid som gir meget lave livsløpskostnader.
• Et naturprodukt!

OPPDALSSKIFER utvinnes i brudd ved Restfonna, sørvest for Oppdal og kan dateres tilbake ca. 750 millioner år.
Oppdalsskifer har flere gråtoner og en varierende overflatestruktur. Skiferen er slitesterk, tidløs og vedlikeholdsfri og egner seg til både innendørs og utendørs bruk. Skiferen er meget lett å forme og kan lett risses og deretter knekkes/hugges og hvor en får en tilnærmet vinkelrett rustikk kant. Den egner seg derfor godt til produkter hvor kanten skal være synlig, som for eksempel trappetrinn og murstein. Den er også en flott stein til både utendørs belegning og fasade, og ikke minst til gulv og vegg. I børstede flisformat er Oppdalsskifer et naturmateriale som gir et helt unikt uttrykk med sitt særpregede, men likevel diskrete, skandinaviske uttrykk med egenskaper som:
• Lys grå med fargevariasjoner
• Frostsikker og syrebestandig
• Klimabestandig
• Tåler høy belastning
• Lett å forme


Historie
Bruk av skifer som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet, og er derfor forankret i en flere hundre år gammel historie. Steinen var solid, motstandsdyktig mot vær og vind og derfor godt egnet til vårt barske nordiske klima. Steinen ble benyttet som bygningsstein til tak og murer, eller som heller til blant annet trapper, gulv, belegning og båsskiller i fjøs.

Minera Skifer er i dag landets ledende produsent av skifer. Selskapet er etablert ved de største skiferforekomstene og eksporterer skiferprodukter til hele verden. Selv om produksjonen drives med moderne teknikker og utstyr er virksomheten en direkte forlengelse av et håndverk og en tradisjon med dype røtter i norske byggetradisjoner.

Gode grunner til å velge skifer
• Evig - Den tar 800 millioner år å skape...og en evighet å bli lei
• Klassisk - Den har vært en del av norsk byggetradisjon i 400 år
• Bærekraftig - Den er ikke laget av maskiner. Den er høstet av naturen
• Vedlikeholdsfri - Den holder seg like fin år etter år. Helt uten vedlikehold
• Unik - Hver eneste stein har sitt helt eget uttrykk
• Sterk - Den tåler alt. Barske vintre og aktive liv. Generasjon etter generasjon

Merke:
Minera Skifer
Serie:
Oppdal
Leverandørens fargenavn:
Lys grå med fargevariasjoner
Materialtype:
Skifer
Bredde (cm):
50
Spesifikasjoner
Fraktvekt (kg):

100

Kvadratmeter pr. pakke:

1,00

Vannoppsug:

< 0,5%

Frostsikker:

Ja

Kjemisk bestandighet:

N/A

Byggrenhold:

Vegger og fasader kan påføres kjemikalier for beskyttelse mot graffiti. Det finnes også egnede kjemikalier for fjerning av graffiti.

Førstegangsbehandling:

Mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart.
Legges skiferen med lim, må man unngå at skiferen tilsøles. Limsøl vaskes straks med kaldt, rent vann.
Etter at skiferen er lagt, vaskes/renses overflaten for smuss og byggestøv etc.
Dersom sementslør ikke blir fjernet i løpet av ett eller to døgn etter montering, må det fjernes med sementflekkfjerner (fuger bør fuktes før skiferen påføres sementflekkfjerner). Det er viktig å skylle godt med rent vann når arbeidet er ferdig.

Følg anvisning fra produsent nøye.

Til montering av benkeplater må det etableres elastiske fuger med midler som er beregnet for naturstein.
Vanlig byggsilikon vil misfarge skiferen.

Daglig renhold:

Daglig renhold innendørs:
Til daglig vedlikehold og rengjøring brukes normalt en fuktig klut med en såpe som er tilpasset eventuell impregnering.
Vask utføres med mopp eller klut, og ikke med maskin utstyrt med børster.
Grovrengjøringsmiddel kan benyttes med jevne mellomrom. Grovrengjøring og reetablering av impregnering kan utføres ved behov.

Daglig renhold utendørs:
Til utvendig vedlikehold og rengjøring brukes normalt kun rent vann. Forurenset vann kan misfarge en lys kvartsittskifer.
Spyling med vannslange er tilstrekkelig. Ved bruk av høytrykksspyler må det utvises forsiktighet så ikke steinens overflate skades eller eventuell sand i fugene spyles vekk.

Til flekkfjerning på skifer brukes midler beregnet for naturstein. Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. De fleste organiske og vegetabilske oljer kan fjernes med oljeflekkfjerner. Rust og eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie:

Vedlikehold og pleie innendørs:
Bruk av impregnering letter det daglige vedlikeholdet og hindrer i stor grad flekker av fett og andre stoffer å trenge inn i overflaten.
Selv om skiferen er impregnert kan enkelte stoffer trenge inn i overflaten dersom det ikke blir fjernet innen rimelig tid.
Skiferen må være godt rengjort og skylt grundig med rent vann og tørr før impregneringen blir påført.
Det må tas tilstrekkelig hensyn til temperatur som beskrevet i teknisk datablad. Varmekabler må slås av i god tid på forhånd. Direkte sollys på skiferen må unngås. Hele flaten må holdes fuktig med impregnering i så lang tid som produsenten anbefaler. Overskytende impregnering tørkes av når behandlingen avsluttes. Benkeplaten bør ikke belastes før impregneringen har herdet i henhold til anbefalinger fra produsent. Til impregnering av skifer brukes midler beregnet for naturstein.
Natursteinssåpe med høyt fettinnhold, akrylbasert eller en diffusjonsåpen silanbasert impregnering.
Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Vedlikehold og pleie utendørs:
Skifer brukt utendørs behøver normalt ingen etterbehandling eller impregnering.
Fugesand som blir skylt bort eller sugd opp av kostemaskiner må erstattes.

Vintervedlikehold utendørs:
Skiferbelegningen kan brøytes med normalt kommunalt utstyr. Skjæret bør ha gummibelegg. Veisalt og strøsand kan benyttes. Veisalt har ingen negativ påvirkning på skiferen.

Vedlikehold og pleie av tak utendørs:
Takskifer krever ikke noe vedlikehold ved normal bruk. Skiferen er frostsikker og resistent mot sur nedbør og annen miljøpåvirkning, og vil ha en levetid på mer enn hundre år.
Ved ytre mekanisk påvirkning vil det imidlertid kunne oppstå brekkasje i enkeltplater, og skadde plater bør skiftes ut.
Vi anbefaler at det rutinemessig foretas rengjøring av takrenner og grater for å sikre god avrenning fra taket, og for å hindre unødig vannansamling eller isdannelse som kan skade taket langs rafter.
Over lang tid kan det dannes mose og alger på taksteinen. Skyggefulle og fuktige partier (som under store trær og lignende) er mest utsatt for slik groe.
Eventuell mose- og algevekst kan fjernes med kjemikalier beregnet til formålet og høytrykkspyling rettet med fallretningen.

Vi anbefaler Fila produkter for naturstein.

Sklisikkerhet off.miljø:

R13

Overflateslitasje:

NS-EN 1457 (A)

Kallibrert, rettskåren:

Ja

Opprinnelseland:

Norge

FDV-dokumentasjon

Vis dokumentasjon

Levering

Bestillingsvare: Normalt 2 - 6 uker

Vurderinger