PCI Sementbasert universal fugemasse Nanofug® Premium, Basalt 15 kg

Fugemasse
  • Sementbasert
  • Kort herdetid
  • Enkel rengjøring
  • Tilgjengelig i flere farger
kr 659,-
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 80050455504

PCI Nanofug® Premium er en universal og fleksibel sementbasert fugemasse spesielt godt egnet til keramiske porcelanatofliser.


MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


• Unik bindemiddelkombinasjon basert på nanoteknologi for fugebredder med jevn overflate og høye visuelle krav.
• Lavt vannopptak.
• Svært enkel rengjøring – lett å vaske av, både etter påføring og i daglig bruk.
• Motstandsdyktighet mot syreholdige rengjøringsmidler.
• Beskyttelse mot bestemte muggsopper og mikroorganismer.
• Kort herdetid uten forringelse av fugene.
• Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
• Lavt kromatinnhold.
• Tilgjengelig i en rekke ulike farger.

Bruksområde:
• Innendørs og utendørs
• Vegg og gulv

• Fuging av fugebredder på 1 - 10 mm.
• Spesielt velegnet for keramiske porcelanatofliser, spaltfliser, porselensmosaikk, glassmosaikk og glassfliser.
• Også egnet for naturstein som er ufølsom for misfarging.
• I boliger, bad, dusjer, på balkonger, terrasser og på fasader.
• I offentlige og kommersielle lokaler som blir utsatt for sterk våtbelastning.
• Fuging av gulv med gulvvarme.
• Påstøp, betong, gipskartongplater, gipsgulv, tregulv, gulvplank og på steder med store temperatursvingninger.

Merke:
PCI
Serie:
Nanofug®
Leverandørens fargenavn:
Basalt
Emballasje:
Sekk
Spesifikasjoner
Vekt (kg):

15,3

Kilo pr. stk:

15,00

Varmegods:

Ja

Teknisk data:

• Emballasje: 5 kg spann og 15 kg kraftpapirsekk
• Fugebredde: 1 - 10 mm (fugebredder over 10 mm blandes med 25% finkornet sand)
• Bearbeidingstid: ca. 40 minutter
• Herdetid: ca. 24 timer

Se teknisk datablad for mer informasjon

Klargjøring av underlaget:

Så snart flisene er lagt, krafses fugene helt ned i flisens tykkelse og rengjøres.
La flislimet herde før fuging påbegynnes.

Tips og råd:

• Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger den oppgitte bearbeidingstiden.
• Evt. fugeslør kan fjernes etter 2 - 3 dager med egnet rensemiddel.
• Ved fuging av sklisikre fliser eller gulvfliser med grov overflate skal fugeslør fjernes før herding.
• Evt. gulvvarme må være avslått under fuging og herding (minst 24 timer).
• På enkelte polerte fliser kan fargepigmenter sette seg i mikroporene som kan finnes i flisens overflate. Vi advarer derfor mot sterke fargekontraster mellom flis og fugemasse. I tvilstilfeller bør det foretas en prøvefuging.
• Ved bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler skal fliser og fuger forvannes grundig og deretter vaskes godt med vann for å unngå skade på fugene.
• Før fuging skal kant- og dilatasjonsfuger sikres med isopor eller skumprofiler.
• Det anbefales å bruke fugemasse med samme produksjonsnummer for hele prosjektet for å unngå avvik fra den originale fargen.
• Stivnet fugemasse må verken fortynnes med vann eller blandes med fersk masse eller pulver.
• Ved hyppig, intens bruk av sterkt syreholdige rengjøringsmidler og/eller lang virketid kan fugene skades.
• Ikke bruk tørrklut til rensing, dette kan medføre misfarging pga. fugemasse som er blitt gnidd inn i den fuktige fugen.
• Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

Sikkerhetsopplysninger:

Inneholder sement. Sement reagerer alkalisk med fuktighet og blandevann, noe som kan føre til hudirritasjon og etseskader på slimhinner.
Irriterer luftveiene. Unngå innånding av støv og langvarig hudkontakt. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks.
Fare for alvorlig øyeskade. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege!
Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholderen eller etiketten.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnede vernehansker, støvmaske og vernebriller/ansiktsskjerm.

For ytterligere opplysninger se HMS-datablad.

Opprinnelseland:

Tyskland

Produktinformasjon:

pci-nanofug-premium-datablad-fdv2.pdf

Produktinformasjon 1:

pci-nanofug-premium-sikkerhetsdatablad-hms2.pdf

Levering

Lagervare. Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

Vurderinger