PCI Sementbasert fleksibel fugemasse Megafug® FT, Basalt 25 kg

Fugemasse
  • Sementbasert
  • Kort herdetid
  • Elastisk og heftfast
  • Høy kjemisk bestandighet
kr 566,-
Produktinformasjon

Artikkelnummer: 80055256728

PCI Megafug® FT er en fleksibel sementbasert fugemasse spesielt godt egnet til keramiske belegninger på bevegelige underlag.


MERK: For enkel beregning av antatt forbruk til ditt prosjekt, benytt deg gjerne av vår digitale Forbrukskalkulator


• Smidig fugemasse som er enkel å bearbeide.
• Kort herdetid uten sprekkdannelse.
• Elastisk og heftfast som en tradisjonell sementbasert fugemasse.
• Høy motstandsdyktighet mot alle vanlige rengjøringsmidler som brukes i husholdning og industri, samt kortvarig belastning med fortynnede syrer.
• Frostsikker – kan brukes både inne og ute.
• Høy motstandsdyktighet mot veisalt.
• PCI Megafug FT inngår i PCI Våtromssystem.

Bruksområde:
• Innendørs og utendørs
• Vegg og gulv

• Fuging av fugebredder på 3 - 15 mm.
• Fuging av alle keramiske belegninger på bevegelige underlag.
• Til fuging av vegg- og gulvbelegninger av våtpressede klinkerfliser, tegl og naturstein.
• I boliger, bad, dusjer, på balkonger, terrasser og på fasader.
• I offentlige og kommersielle lokaler som blir utsatt for sterk våtbelastning.
• Trafikale konstruksjoner som f.eks. underganger og jernbaneområder.
• Fleksibel fuging av belegninger på oppvarmede overflater.
• Betongelementer, gipsplater, gipsbelegninger, tregulv og trefiberplater og på steder med store temperatursvingninger.

Merke:
PCI
Serie:
Megafug®
Leverandørens fargenavn:
Basalt
Emballasje:
25 kg kraftpapirsekk
Spesifikasjoner
Vekt (kg):

25

Kilo pr. stk:

25,00

Varmegods:

Ja

Teknisk data:

• Fugebredde: 3 - 15 mm
• Bearbeidingstid: ca. 25 minutter
• Herdetid: ca. 24 timer

Se teknisk datablad for mer informasjon

Klargjøring av underlaget:

Så snart flisene er lagt, krafses fugene jevnt til ca. halve fugedybden.
La flislimet herde og fukt med vann før fuging påbegynnes.

Tips og råd:

• Fuger mellom hele flater ved innredningselementer og rørgjennomføringer fuges med PCI Silcoferm S silikonfugemasse i matchende farge.
• Det anbefales ikke å bruke fargen antrasitt utendørs da det kan forekomme misfarging av fugen.
• Verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I herdet tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.

Opprinnelseland:

Tyskland

Produktinformasjon:

hms-sikkerhetsdatablad---pci-megafug-ft.pdf

Produktinformasjon 1:

produktdatablad---pci-megafug-ft.pdf

Levering

Lagerført på nettlager. Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

Fareidentifikasjon

Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

FARE
• Gir alvorlig øyeskade
• Irriterer huden
• Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Søk legehjelp umiddelbart.
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Vurderinger