Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
Atlas Concorde.ATLAS 3D Wall Design, Stars White 40X80
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse /
Slitasjestyrke
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi