Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.FK PRO Uni, Grey (Matt) 14,7x14,7
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse R9 / A
Slitasjestyrke PEI 4
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi