Vanntett AS er en liten Mesterbedrift med mye kompetanse innen mur, flis, puss og betong, og i særdeleshet vanntetting impregnering, epoksy, polyuretan, polyurea og ulike sementbaserte vanntettingsprodukter. Vi har murere med spesialkompetanse innen steinlegging- og hugging, asbestarbeider og prosjektledelseserfaring for flisarbeider i store borettslag.
Vi har utstyr for flytstøp, understøp og ulike former for injeksjon i betong og fjell. Betongrehabilitering har vi mye erfaring med. Prosjektledelse utføres av personell med norsk som morsmål.