Hovedsatsningsområdet vårt er rehabilitering av eneboliger og restaurering av våtrom. Majoriteten av kunder er fra privat sektor, men vi har også et tett og kontinuerlig samarbeid med bla. Horten kommune, Statsbygg og USBL. Som totalleverandør av våtrom, har vi gode rutiner mtp styring av underentreprenører