Flisekompaniet logo

FDV-dokumentasjon

Produkt
.CESI Metro Diamantato, Talco 7,35x14,85
Egenskapsdeklarasjon
Vannopptaksklasse
Sklisikkerhetsklasse N/A / N/A
Slitasjestyrke PEI 4
Kjemisk bestandighet
Klassifisering NS-EN 14411
Frostmotstand
Vedlikeholdsinstruks
Byggrenhold
Førstegangsbehandling
Daglig renhold
Vedlikehold og pleie
Leverandør av materialer
Firma Flisekompaniet AS
Adresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Tlf 22 88 47 10
Kontaktperson Tommy Fagerhøi