Mudin MUDIN Avløpsåpner 1L

 • Løser effektivt opp hår, fett, smuss og matrester på få minutter
 • Skånsom - Kan brukes på alle typer rør og sluk
 • Smører og forhindrer rask tiltetting
 • Dreper bakterier og fjerner sjenerende lukt
 • Anbefales av rørleggeren
kr 168,-

Hvor mye trenger du?

Pris pr. stk.
kr 168,-
Totalt
kr
Din bestilling: stk. à 1 liter
  Lagt i handlekurven!
  Produktinformasjon

  Artikkelnummer: 7085803

  MUDIN Avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter som gjør at den enkelt trenger gjennom vann og åpner opp der det er tett. Blandingen er luktfri og løser effektivt opp hår, fett, slam og matrester.
  Produktet har en pH-verdi på 14, og er skånsomt mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi.
  MUDIN smører rørene og forhindrer rask tiltetting samtidig som den dreper illeluktende bakterier.

  MUDIN Avløpsåpner er et miljøvennlig produkt, da den blir omgjort til saltvann lenge før den ender opp i havet.

  INNHOLD:
  Kaliumhydroksid: 40 - 60 %
  Monoethanolomin: 1 - 5 %

  Bruksområde:
  Kan brukes i alle typer rør. Perfekt til sluk på kjøkken, bad og i dusj.
  OBS! MUDIN må aldri kombineres med bruk av andre avløpsåpnere!

  Ved delvis tett avløp:
  Tilsett ca. 2,5 dl MUDIN, la virke i 15 min. Skyll deretter med varmt vann (gjerne kokende).

  Ved helt tett avløp:
  Tilsett ca. 5 dl MUDIN, la virke i minimum 30 min, men gjerne over natten. Skyll deretter med varmt vann (gjerne kokende).

  Merke:
  Mudin
  Emballasje:
  1 liter flaske
  Spesifikasjoner
  Vekt (kg):

  1

  Liter pr. stk:

  1,00

  Opprinnelseland:

  Norge

  Produktinformasjon:

  mudin-avlopsapner-hms-datablad.pdf

  Produktinformasjon 1:

  mudin-avlopsapner-bestanddeler.pdf

  Levering

  Lagerført på nettlager
  Normalt 3 - 5 virkedager til Sør-Norge (sør for Nordland fylke) og 5 - 7 virkedager til Nord-Norge.
  Vi tar forbehold om at normal leveringstid kan avvike noe i kampanjeperioder, ved høytider og ved andre uforutsette hendelser.

  NB! For fraktalternativ "Hent i butikk" må varen(e) sendes til butikkens lager før bestillingen kan hentes.

  Ved spørsmål om lagerstatus i fysisk butikk - ta kontakt direkte med din nærmeste Flisekompaniet butikk.

  Fareidentifikasjon

  Faresymbol EtsendeFaresymbol Helsefare

  FARE
  • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Farlig ved svelging

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  Søk legehjelp.

  Vurderinger